Fakta

Her kan du bl.a. se, hvordan vores elever klarer sig i skolen.

Hvor mange elever er der på skolen?

Undervisningsministeriet laver løbende en opdatering over, hvor mange elever der er på den enkelte folkeskole.

Klik på linket og se, hvor mange elever der er på Hedegårdsskolen.

Undervisningsministeriets statistik for Hedegårdsskolen

Hvordan klarer eleverne sig ved afgangsprøven?

Undervisningsministeriet laver hvert år en opgørelse over karaktererne ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse.

Opgørelsen viser bl.a. karaktergennemsnit og karakterfordeling for eleverne for det seneste skoleår.

Klik her og se karaktererne ved afgangsprøverne på Hedegårdsskolen.

Hvor mange starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse?

Undervisningsministeret laver en statistik, som viser, hvor mange elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. 

Klik her for at se, hvor mange der starter på en uddannelse tre måneder efter afslutningen af 9. klasse.

 

Kvalitetsrapporter

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år behandle en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen.

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gøres status hvert år.
 

Kvalitetsrapporten indeholder følgende:

  • beskrivelse af skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
  • vurdering af niveuaet af niveauet på skolen.
  • opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

 

Du kan se de seneste kvalitetsrapporter for Hedegårdsskolen her